RESMİ İLAN

T.C.

NİĞDE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                               : Niğde İl, Merkez İlçe, Gümüşler Kasabası Köyiçi mevkii 567 Ada, 25 Parselde kayıtlı taşınmaz; 0,30/0,60 yoğunluklu ayrık nizam 2 katlı konut alanıdır. Gümüşler manastırı ve belediyeye kuş uçuşu 570-620 m. Asfalt yola cepheli, alt yapı hizmetlerinden yararlanır. Taşınmaz üzerinde %42 imalat eksiği bulunan 0-3 yaş grubu kümes mevcuttur. Taşınmaz üzerinde 8 adet 21-30 yaş grubunda kayısı, 13 adet 13-14 yaş grubunda ceviz ağacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü                             : 310,85 m2

Kıymeti                                    : 48.475,02 TL   

KDV Oranı                               : %18

Kaydındaki Şerhler          : Güncel Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü                        : 27/05/2019 günü 10:00 -10:05 arası

2. Satış Günü                        : 24/06/2019 günü 10:00 -10:05 arası

Satış Yeri                                 : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                               : Niğde İl, Merkez İlçe, Gümüşler Kasabası Köyiçi mevkii 567 Ada, 26 parselde kayıtlı taşınmaz; 0,30/0,60 yoğunluklu ayrık nizam 2 katlı konut alanıdır. Gümüşler manastırı ve belediyeye kuş uçuşu 570-620 m. Asfalt yola cepheli, alt yapı hizmetlerinden yararlanır. Üzerinde; bodrum kat ve zemin kattan ibaret iki katlı yapı mevcuttur. Bodrum kat; 42 m   toplam oturumlu, taş duvarlı, beton damlı, normal sıva ve badanalı, demir doğrama giriş kapılı PVC pencere doğramalı, iç kapıları ahşap doğramalı, beton zeminli ve 1 oda, banyo, antre ve mutfaktan ibarettir. 21-30 yaş grubundadır. %30 yıpranma oranına, %15 imalat eksikliğine sahiptir. Bodrum katın geri kalanında çamur harçlı, taş duvarlı, ahşap doğramalı, toprak zeminli, hezen üzeri beton damlı sıvasız ambar mevcuttur. Zemin kat ise; 140,33 m2 oturumlu, 3 oda, mutfak, banyo, WC ve antreden ibaret yapı mevcuttur. Briket duvarlı, normal sıva ve badanalı, PVC pencere, demir giriş kapı ve ahşap doğramalı iç kapılıdır. Mutfak dolabı ve tezgahı mevcut olup, hezen üstü betondur. Çatı örtüsü yoktur. Taşınmaz üzerinde yine 46,52 m2 oturumlu çamur harçlı, taş duvarlı, hezen üstü toprak damlı, toprak zeminli, çatısız ekmek evi mevcuttur.

Yüzölçümü                             : 210,20 m2

Kıymeti                                    :114.422,19 TL 

KDV Oranı                               : % 18

Kaydındaki Şerhler          : Güncel Tapu Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü                        : 27/05/2019 günü 10:15 -10:20 arası

2. Satış Günü                        : 24/06/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri                                 : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                               : Niğde İl, Merkez İlçe, Gümüşler Kasabası Tumlu mevkii 453 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz kumlu tınlı toprak yapısına sahip, derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, organik maddece zayıf, erezyon problemi olmayan, hafif meyilli, makineli tarıma elverişli kıraç tarım arazisidir.

Yüzölçümü                             : 10.626,59 m2

Kıymeti                                    : 24.228,62 TL

KDV Oranı                               : %18

Kaydındaki Şerhler          : Güncel Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü                        : 27/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü                        : 24/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                                 : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

 

4               NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                               : Niğde İl, Merkez İlçe, Gümüşler Kasabası Tumlu mevkii 452 Ada, 1 1 Parselde kayıtlı taşınmaz kumlu tınlı toprak yapısına sahip, derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, organik maddece zayıf, erezyon problemi olmayan, hafif meyilli, makineli tarıma elverişli kıraç tarım arazisidir.

Yüzölçümü                             : 11.784,29 m2

Kıymeti                                                      : 26.868,18 TL

KDV Oranı                               : %18                       

Kaydındaki Şerhler          : Güncel Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü                        : 27/05/2019 günü 10:45 -10:50 arası

2. Satış Günü                        : 24/06/2019 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri                                 : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri             : Niğde İl, Merkez İlçe, Gümüşler Kasabası Tumlu mevkii 465 Ada, 4 1 Parselde kayıtlı taşınmaz kumlu tınlı toprak yapısına sahip, derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, organik maddece zayıf, erezyon problemi olmayan, hafif meyilli, makineli tarıma elverişli kıraç tarım arazisidir.

Yüzölçümü           : 5.108,30 m2

Kıymeti                  : 11.646,92 TL

KDV Oranı             : %18

Kaydındaki Şerhler          : Güncel Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü      : 27/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü      : 24/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri               : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri             : Niğde İl, Merkez İlçe, Gümüşler Kasabası Tumlu mevkii 465 Ada, 5 1 Parselde kayıtlı taşınmaz kumlu tınlı toprak yapısına sahip, derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği orta, organik maddece zayıf, erezyon problemi olmayan, hafif meyilli, makineli tarıma elverişli kıraç tarım arazisidir.

Yüzölçümü           : 3.372,52 m2   

Kıymeti                  : 7.689,34 TL

KDV Oranı             : %18

Kaydındaki Şerhler          : Güncel Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü      : 27/05/2019 günü 11:15 -11:20 arası

2. Satış Günü      : 24/06/2019 günü 11:15 -11:20 arası

Satış Yeri               : NİĞDE ADLİYESİ MEZAT SALONU

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/38 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m. 126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 

                                                                                                                              BASIN NO: 91     

Gizlilik

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

• GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

© Copyright 2017 Sitemizdeki içeriklerin her hakkı saklıdır.

Yukarı Çık