RESMİ İLAN

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Kırbağları Mahallesinde, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih 128 sayılı kararı ile onaylı 19-M-lll -IV, 18-MI -II nolu imar paftalarına isabet eden 1772 ada 28 nolu parsel, 1752 ada 1 nolu parsel ve 1755 ada 1 nolu parsel nolu parsellerin üzerinde bulunduğu imar adalarında 07.08.2018 tarih ve 810 sayılı Belediye Encümen kararı ile 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik Ek-1 maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uygulaması yapılmasına karar verilmiş ve söz konusu parsellere uygulama şerhi konulmuştur. Uygulamaya ilişkin kadastro ön kontrolü Niğde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılarak 19.12.2018 tarih ve E.4162052 sayılı yazı ve ekli dosya ile Belediyemize gönderilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Kırbağları Mahallesi 1772 ada 28 nolu parsel, 1752 ada 1 nolu parsel ve 1755 ada 1 nolu parsel üzerinde 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik Ek-1 maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesine göre uygulama yapılmıştır. 1752 ada da bulunan diğer parseller imar planına uygun olarak oluştuğundan uygulamaya dahil edilmemiştir. Yapılan uygulamada yukarıda bahsi geçen parsellerin tamamı uygulamaya girmiş olup, ihdas 1 ihdas 2 ve ihdas 3 nolu parseller yoldan ihdas edilerek Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş ve kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas işleminde 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 21. Maddesi uyarınca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca 1752 ada 1 nolu parselde bulunan Niğde Belediyesi hissesinin tamamı ile 1755 ada 1 nolu parselde bulunan Niğde Belediyesi hissesinin DOP oranını sıfırlayacak kadarlık kısmı bağış yapılarak kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. Dolayısıyla uygulamada DOP oranı sıfır olup hiçbir parselden kesinti yapılmamıştır. Uygulama dahilinde bulunan İlköğretim Eğitim Tesisi Alanı DOP'tan karşılanarak Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Uygulama alanında Ek-1 şartları bulunmakta olup zemindeki fiili durum dikkate alınmıştır.

Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18 Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 19.02.2019 tarih 192 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.

                                                                                                                                                                  BASIN NO: 100

Gizlilik

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

• GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

© Copyright 2017 Sitemizdeki içeriklerin her hakkı saklıdır.

Yukarı Çık