RESMİ İLAN

 

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İLAN

 

Niğde İli Merkez İlçesi Efendibey Mahallesi 59 Kadastro Paftasında yer alan, 03.11.2017 tarih 100 sayılı Belediye Meclis Kararı le onaylı  20-M-I İmar Paftasında Konut Alanı olarak planlı olan  190 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 nolu parseller, 416 Ada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller, 417 ada 2, 6 ve 7 nolu parsellerin üzerinde bulunduğu imar adalarında 04.12.2018 tarih ve 1376 sayılı Belediye Encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi uygulaması yapılmasına karar verilmiş ve söz konusu parsellere uygulama şerhi konulmuştur. Uygulamaya ilişkin kadastro ön kontrolü Niğde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılarak 01.02.2019 tarih ve E.3524983 sayılı yazı ve ekli dosya ile Niğde Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

         Bu bilgiler ışığında Efendibey Mahallesi 190 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 nolu parseller, 416 Ada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller ile 417 Ada 2,6 ve 7 nolu parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamada yukarıda bahsi geçen parsellerin tamamı uygulamaya girmiştir. Mevcut imar planına göre yapılan uygulamada ihdas1, ihdas2, ihdas3, ihdas4, ihdas5, ihdas6, ihdas7, ihdas8, ihdas9, ihdas10, ihdas11, ihdas12, ihdas13, ihdas14, ihdas15, ihdas16, ihdas17 ve ihdas18 nolu parseller kadastro yollarından ve 3194 İmar Kanunu’nun 15 ve 16. Madde Uygulamaları neticesinde oluşmuş imar yollarından ihdas edilerek Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş ve uygulamada kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas 19 nolu parsel de su yolundan ihdas edilerek Maliye Hazinesi adına tescil edilerek uygulamaya dahil edilmiştir. İhdas işlemlerinde 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.Maddesi uyarınca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Uygulamada 417 Ada 6 ve 7 nolu parseller %40 dan daha fazla bedelsiz yola terk yaptığından dolayı, 190 Ada 13 parsel ile 416 Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller de tüm parsellerden DOP kesilmesi durumundaki DOP hesabından elde edilen orandan daha fazla bedelsiz terk yaptıklarından dolayı DOP kesintisi yapılmamış, diğer parsellerin ise tamamından DOP kesilmiştir.

         Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 05.03.2019 tarih 252 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.         

         İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.

 

                                                                                                                        BASIN NO: (127)

Gizlilik

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

• GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

© Copyright 2017 Sitemizdeki içeriklerin her hakkı saklıdır.

Yukarı Çık